Axudas e Subvencións

Axudas e Subvencións públicas

Subvencións e axudas públicas concedidas polas administracións dende o ano 2013. Ofrécese información, entre outros datos, do organismo convocante, o importe e obxecto ou finalidade.

Organismo Anualidade Programa Obxectivo/Finalidade Proxecto Importe
Incibe - Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. 2015 Programa de Axudas a iniciativas de promoción do talento en ciberseguridade (Programa 00115). Iniciativas de ciberseguridade no marco da organización ou execución efectiva de eventos centrados en materia de ciberseguridade, que consistan nunha área, actividade ou un espazo específico dedicado, ou que dalgún modo permita, a identificación do talento en ciberseguridade entre os participantes e/oi asistentes ás devanditas iniciativas.

Proxecto 1: Formación Teórico-Práctica en Ciberseguridade.

Proxecto 2: Proba/Reto de Habilidade.

                                  5.717,98 €
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Vigo 2015 Programa Innocámaras-Fomento do uso da administración electrónica en PYME (eAdministración). Fase I – Consultoría de Mellora de Procesos.
Fase II – Implantación.
Programa eAdministración Completo. C-Office.                                       800,00 €
Igape - Instituto Galego de Promoción Económica. 2016-2017 Axudas a proxectos de formación Industria 4.0. Mellorar a adaptación da cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, para garantir o seu mantemento en emprego e permitir a súa progresión profesional. CURSO: FABRICACION ADITIVA                                   2.632,50 €
Igape - Instituto Galego de Promoción Económica. 2016-2017 Ayudas a proyectos de formación Industria 4.0. Mellorar a adaptación da cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, para garantir o seu mantemento en emprego e permitir a súa progresión profesional. CURSO: AUTOMATIZACION INTERNET COUSAS                                   7.348,25 €
Igape - Instituto Galego de Promoción Económica. 2018 Convocatoria 2018.2 das Axudas aos servizos de análises do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (Programa Re-Acciona). Promover o crecemento e a consolidación das pemes, en particular mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoios avanzados. Relanzamento comercial de COETIVIGO.                                   4.396,00 €