Proempleo

Proempleo enxeñeiros

Este servizo está destinado a Enxeñeiros Técnicos Industriais e Graduados en Enxeñería da rama Industrial, coa idea de facilitar e axilizar a procura de oportunidades laborais para o colectivo. A través do cruzamento de información entre as ofertas de emprego publicadas no portal web e os currículos dos usuarios do servizo, informaráselles das ofertas que encaixan co seu perfil e convidaráselles a presentar a súa candidatura.

A Plataforma ten carácter gratuíto tanto para empresas como para enxeñeiros e aglutina servizos para a procura do emprego e/o a evolución na carreira profesional adaptados a cada usuario, como PILOT PRIMEIRO EMPREGO, MENTORING, BOLSAS ING, COACHING PROFESIONAL, ACREDITACIÓN DPC ENXEÑEIROS, "MOVEMOS O TEU CURRÍCULO" e CURSOS DE FORMACIÓN.

 Accede a Proempleoingenieros.es aquí

Acceder