Titulacións de Grao e Máster

Titulacións de Grao e Máster

Para axudar aos estudantes para aclarar as súas dúbidas e que sexan conscientes en todo momento da información necesaria sobre as titulacións de Grao en Enxeñería a cursar, o Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) puxo á súa disposición unha “Guía de titulacións” na súa páxina web corporativa.

Desta maneira, de forma fácil e intuitiva, os estudantes poden seleccionar, no despregable habilitado para iso, as titulacións que desexen, ofrecidas polas universidades de todo o territorio español, e comprobar non só se dan acceso a profesión regulada e outorgan atribucións profesionais, senón ademais outra información de interese como as saídas profesionais, a posibilidade de obtención do título de euroenxeñeiro, o acceso á función pública, ou os niveis MECES e EQF, entre outra información.

Accede á "Guía de titulacións" aquí

Acceder

Tamén podes consultar a "oferta formativa en Másteres oficiais especialistas do ámbito da enxeñería". Trátase, en definitiva, de que os estudantes sexan plenamente conscientes dos estudos que van elixir, coa máxima transparencia posible.

 Accede á "Guía de Titulacións de Máster" aquí

Acceder