Certificación de Persoas

Certificación de Persoas

A Certificación de Persoas enténdese como o proceso a través do cal unha terceira parte independente asegura que unha persoa cumpre cuns requisitos específicos contidos nun esquema de certificación. O COGITI, coa colaboración dos 49 Colexios que figuran adscritos á entidade, desenvolve e promove unha serie de Esquemas de Certificación de diversas áreas de interese que contan coa garantía de atoparse certificados por ENAC:

  • Certificación de Persoas para Verificación de Liñas de Alta Tensión de Vn non superior a 30 kV.
  • Certificación de Persoas para Verificación de Centros de Transformación.
  • Certificación de Persoas para Expertos en Instalacións de Baixa Tensión.
  • Certificación de Persoas para Expertos en Auditorías Enerxéticas.
  • Certificación de Persoas para Inspeccións de Eficiencia Enerxética de Instalacións Térmicas nos Edificios.

Toda a información dispoñible sobre os diferentes Esquemas de Certificación e as convocatorias abertas en cada momento publícanse na Web de Certificación de Persoas.

 Accede á Web de Certificación de Persoas aquí

Acceder