Mupiti

Mutualidade de Previsión Social de Peritos e Enxeñeiros Técnicos Industriais a prima fixa

Mupiti é unha institución mutual de previsión social de prima fixa, benéfica e sen ánimo de lucro, aberta ao colectivo da enxeñería e, desde xuño do 2014, aberta tamén a calquera persoa física ou xurídica.

Mupiti foi creada no ano 1948 como Institución Mutual de Previsión Social con obxecto de proporcionar aquelas axudas e prestacións que permitisen cumprir o disposto nos Estatutos do Consejo General de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales e a Lei de Colexios Profesionais, e está inscrita no rexistro administrativo de entidades aseguradoras coa clave P-1.703.

O Portal de Mupiti está accesible aquí

Acceder

 

Mupiti Profesional

Se es Enxeñeiro Técnico Industrial, ou Graduado en Enxeñería do Ámbito Industrial, tes unha opción excepcional á hora de exercer por conta propia. A Lei permíteche decidir entre darche de alta como autónomo no Réxime Especial para Traballadores Autónomos da Seguridade Social (RETA), ou darche de alta na túa Mutualidade, contratando o seguro Mupiti Profesional Dixital, co que terás todas as coberturas para traballar como autónomo que esixe a normativa en vigor. Optar por darche de alta en Mupiti é optar por maiores vantaxes mediante un sistema de coberturas privado, alternativo ao RETA.

Non poderán subscribir o seguro Mupiti Profesional Dixital quen xa se deron de alta por conta propia, ou o fixeron no pasado, no Réxime Especial para Traballadores Autónomos da Seguridade Social (RETA), nalgún dos epígrafes seguintes: 321 (persoa física); 843.1 (persoa xurídica).

Mupiti Profesional Dixital é o seguro adaptado á normativa que incorpora todas as coberturas mínimas que esixe a Disposición Adicional Décimo Novena da Lei 8/2015 do 30 de outubro “Ámbito de protección das mutualidades de previsión social alternativas ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos”.

Para unha información máis detallada sobre as coberturas do seguro, as vantaxes, a súa excelente fiscalidade e outras cuestións, consulta as diferentes seccións da web altermativaalreta.com aquí

Acceder

 

Fundación Mupiti

A “Fundación Mupiti” é unha organización privada de natureza fundacional, sen ánimo de lucro, cuxo ámbito de actuación social diríxese exclusivamente aos enxeñeiros técnicos industriais colexiados e/o mutualistas de Mupiti. Cada ano, o padroado da Fundación Mupiti aproba a normativa de prestacións sociais para o devandito ano e preséntanse ao Protectorado de Fundacións para a súa inscrición e rexistro.

Acceso á Web da Fundación Mupiti aquí

 Acceder