Euroenxeñeiro

Euroenxeñeiro

ENGINEERS EUROPE (antes FEANI) é a organización de profesionais da enxeñería que integra ás asociacións nacionais de enxeñería de 33 países do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Representa, por tanto, os intereses de 6 millóns de profesionais da enxeñería en Europa, sendo a voz europea das devanditas profesións e tendo entre os seus obxectivos o avance e desenvolvemento das súas identidades profesionais. A través das súas actividades e servizos, especialmente coa atribución do Título profesional EUR ING, ENGINEERS EUROPE coadxuva a facilitar o recoñecemento mutuo das diversas cualificacións de enxeñería europea, fortalecendo a posición, o papel e a responsabilidade dos profesionais da enxeñería na sociedade.

O Certificado EUR ING foi deseñado como unha garantía de competencia para os enxeñeiros profesionais, co fin de facilitar a mobilidade, tanto dentro da área xeográfica que conforman os países membros de ENGINEERS EUROPE, como nun elevado número de terceiros países, onde devandito Certificado é altamente recoñecido. Así mesmo, permite establecer un marco de recoñecemento mutuo de cualificacións que, tendo en consideración os diferentes niveis formativos e as cualificacións profesionais, facilita a libre circulación.

Para ser posuidor do certificado EUR ING débese alcanzar unha formación mínima no conxunto dos ámbitos da formación universitaria e a experiencia profesional en enxeñería. Iso implica que, con carácter xeral, para o caso español, en función do título universitario do que se dispoña, requirirase acreditar un mínimo de anos en exercicio profesional.

ENGINEERS EUROPE editou recentemente un Manifesto onde establece as principais preocupacións, accións e recomendacións desta asociación a nivel comunitario e defende a profesión de enxeñeiro en Europa.

Con todo, e como sabedes, os nosos profesionais asociados en UAITIE poden optar a esta acreditación, para o que deberán achegar un certificado de pertenza á súa asociación nacional de enxeñería (no noso caso debe expedirse desde UAITIE).

O título EUR ING supón unha garantía de competencia para os enxeñeiros e unha fonte de información para os empresarios.

Información na Web da UAITIE

(Acceso ao Manifesto de ENGINEERS EUROPE e como solicitar o Título)

Acceder

Comité Nacional Español ENGINEERS EUROPE

(antes FEANI)

Acceder

Rexistro de Euroenxeñeiros na UAITIE

(Listado actualizado dos Enxeñeiros Técnicos Industriais co título EUR ING)

Acceder

 

Información