equipo gobierno

Equipo de Goberno

 Jorge Cerqueiro Pequeño

DECANO
D. Jorge Cerqueiro Pequeño

CV 

 Ernesto Remeseiro de Nozal

VICEDECANO
D. Ernesto Remeseiro del Nozal

CV

 Maximino García Sánchez

SECRETARIO
D. Maximino García Sánchez

CV 

 Mercedes Díaz Fortes

VICESECRETARIA
Dª Mercedes Díaz Fortes

CV 

 Ángel Pillado González

TESOURERO
D. Ángel Pillado González

CV

 Pedro José Rodríguez Seoane

INTERVENTOR
D. Pedro José Rodríguez Seoane

CV 

 Santiago Canto Iglesias

VOGAL PRIMEIRO
D. Santiago Canto Iglesias

CV 

 Belén Pérez Rodríguez

VOGAL SEGUNDA
Dª Belén Pérez Rodríguez

CV 

 vacante

VOGAL TERCEIRO
(Vacante)

 Ramón Docampo Alonso

VOGAL CUARTO
D. Ramón Docampo Alonso

CV 

 Manuel Caride González

VOGAL QUINTO
D. Manuel Caride González

CV