Plan enxeña o futuro

Plan Enxeña o futuro

Desde o inicio da crise xerada polo COVID-19, desde o COGITI e os Colexios tentouse poñer sempre un gran de area nesta difícil situación, para axudar tanto aos colexiados como ás empresas e á sociedade en xeral, na medida das posibilidades e a través das ferramentas competitivas das que se dispón.

Aglutináronse todas as accións nun só portal, o “Plan Enxeña o futuro”, que contén medidas extraordinarias que se viñeron aplicando desde o comezo da crise do COVID-19 e que se foi ampliando con todas aquelas novas iniciativas que se consideraron necesarias en función da evolución dos acontecementos.

Estas medidas non son só aplicables a colexiados, senón tamén a empresas, estudantes, outros enxeñeiros e ao resto da sociedade, representando por tanto, a nosa especial contribución para cimentar de forma sólida o futuro inmediato con accións, todas elas, encamiñadas a motivar a excelencia profesional, por ser o momento de ofrecer o mellor de todos e cada un de nós.

Accede ao Plan Enxeña o futuro aquí

Acceder