Engineidea

Engineidea

Engineida, plataforma de crowdsourcing posta en marcha pola UAITIE (Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial de España), é a primeira plataforma de innovación participativa que permite ás empresas, institucións e administracións públicas presentar desafíos asociados á innovación aos que a comunidade en liña de Enxeñeiros expón propostas, ideas e solucións creativas, motivados por incentivos económicos e/o laborais.

Dentro da plataforma, Engineida Social é a área social do portal engineidea.es dirixido á resolución de retos pola comunidade de enxeñeiros, cuxos beneficiario final é a sociedade en xeral.

Acceso á Plataforma de crowdsourcing engineidea.es aquí

Acceder