COGITI Licitacións Europeas

Licitacións para Enxeñeiros e Empresas de Enxeñería

Cada ano máis de 250.000 autoridades públicas do conxunto da UE gastan ao redor do 18% do PIB da UE na adquisición de servizos, obras ou subministracións. Os contratos públicos adxudícanse a través de convocatorias de licitación que abarcan unha ampla gama de ámbitos tales como estudos, asistencia técnica e formación, consultoría, organización de conferencias, material informático e moitos outros. O obxecto dos contratos é a adquisición de servizos, bens ou obras co fin de garantir o bo funcionamento das institucións ou os programas da UE.

Desde COGITI e os Colexios deseñouse e púxose en marcha un Portal que recompila estas oportunidades de negocio multisectorial puntualmente actualizadas.

O Portal de Licitacións para Enxeñeiros e Empresas de Enxeñería está accesible aquí

Acceder

Os colexiados que desexen facer uso deste servizo deben estar rexistrados no Portal de COGITI.es (os datos son validados polo Colexio).

Información

2023 - Xornada de presentación sobre Licitacións Estatáis.

2020 - Xornada sobre Licitacións Europeas "Cómo presentar unha licitación europea paso a paso. Análisise dun caso práctico"