Webmail

Webmail

 Desde a seguinte ligazón podes acceder ao Webmail das caixas de correo de @ingenierosvigo.com e @peritosvigo.com

Acceso ao Webmail

Solicitude de caixa de correo

Ofrécense de forma gratuíta aos colexiados como un servizo colexial.

Estas caixas de correo cedidas por COETIVIGO están integradas nun servizo de correo que non asigna un espazo en disco limitado a cada caixa de forma individual, senón que se dispón dun espazo global para todos os usuarios. Desta forma evítanse problemas puntuais de saturación de caixas de correos e permite un aproveitamento máis eficaz dos recursos dispoñibles.

A non existencia de limitación individual non debe levar a utilizar a caixa de correo como un espazo de almacenamento "eterno" de información. Se algunha caixa de correos alcanza un tamaño desproporcionado COETIVIGO poñerase en contacto co usuario.

Configuración

A continuación pode consultar a información relativa ao Webmail e forma de acceso, información sobre POP e IMAP, os datos de configuración da caixas de correos (para calquera programa de xestión de correo, Tablet ou SmartPhone), así como a configuración da opción de recuperación de contrasinal.