Visado

Visado

O visado ten como obxecto o rexistro e a validación dos traballos do colexiado no exercicio das súas atribucións profesionais.

Visar os teus traballos ten enorme importancia xa que che permite gozar de cobertura colexial subsidiaria de responsabilidade civil perante sinistros, denuncias e outros problemas que no exercicio da túa profesión poden xurdir e, sobre todo, permítenos o exercicio de defensa ou amparo por parte do Colexio.

Tramita os teus visados aquí

Tramitar

Dereitos de Visado e Dereitos de Rexistro

Data de aprobación: 26/04/12; Data de vixencia: 01/05/12; Código de referencia: IV01; Versión: 02