Rexistro de Colexiados

Buscador de Colexiados do COGITI

Actualización

Ir ao listado

Actualización

Ir ao listado

Exercicio da profesión:

No momento de realización de calquera traballo profesional, ademais de estar colexiado, é indispensable estar habilitado e acreditado perante o Colexio como exercente da profesión coa súa correspondente alta fiscal, así como alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Mutualidade de Previsión Social de Enxeñeiros Técnicos Industriais (MUPITI), ou outras equivalentes legalmente establecidas salvo cando non sexa esixible pola lexislación vixente.

O colexiado debe cumprir as obrigacións fiscais, tributarias e sociais que se deriven do exercicio da actividade profesional.

Información sobre protección de datos de carácter persoal:

Esta lista de profesionais ten a consideración de fonte de acceso público: ficheiros cuxa consulta pode ser realizada por calquera persoa. Os colexiados marcados cun (*) exercitaron o seu dereito a que se indique que os seus datos persoais non poden utilizarse para fins de publicidade ou prospección comercial.

Actualización

Ir ao listado

Exercicio da profesión:

No momento de realización de calquera traballo profesional, ademais de estar colexiado, é indispensable estar habilitado e acreditado perante o Colexio como exercente da profesión coa súa correspondente alta fiscal, así como alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Mutualidade de Previsión Social de Enxeñeiros Técnicos Industriais (MUPITI), ou outras equivalentes legalmente establecidas salvo cando non sexa esixible pola lexislación vixente.

O colexiado debe cumprir as obrigacións fiscais, tributarias e sociais que se deriven do exercicio da actividade profesional.

Información sobre protección de datos de carácter persoal:

Esta lista de profesionais ten a consideración de fonte de acceso público: ficheiros cuxa consulta pode ser realizada por calquera persoa. Os colexiados marcados cun (*) exercitaron o seu dereito a que se indique que os seus datos persoais non poden utilizarse para fins de publicidade ou prospección comercial.

Actualización

Ir ao listado

Exercicio da profesión:

No momento de realización de calquera traballo profesional, ademais de estar colexiado, é indispensable estar habilitado e acreditado perante o Colexio como exercente da profesión coa súa correspondente alta fiscal, así como alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Mutualidade de Previsión Social de Enxeñeiros Técnicos Industriais (MUPITI), ou outras equivalentes legalmente establecidas salvo cando non sexa esixible pola lexislación vixente.

O colexiado debe cumprir as obrigacións fiscais, tributarias e sociais que se deriven do exercicio da actividade profesional.

Información sobre protección de datos de carácter persoal:

Esta lista de profesionais ten a consideración de fonte de acceso público: ficheiros cuxa consulta pode ser realizada por calquera persoa. Os colexiados marcados cun (*) exercitaron o seu dereito a que se indique que os seus datos persoais non poden utilizarse para fins de publicidade ou prospección comercial.

Actualización

Ir ao listado

Exercicio da profesión:

No momento de realización de calquera traballo profesional, ademais de estar colexiado, é indispensable estar habilitado e acreditado perante o Colexio como exercente da profesión coa súa correspondente alta fiscal, así como alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Mutualidade de Previsión Social de Enxeñeiros Técnicos Industriais (MUPITI), ou outras equivalentes legalmente establecidas salvo cando non sexa esixible pola lexislación vixente.

O colexiado debe cumprir as obrigacións fiscais, tributarias e sociais que se deriven do exercicio da actividade profesional.

Información sobre protección de datos de carácter persoal:

Esta lista de profesionais ten a consideración de fonte de acceso público: ficheiros cuxa consulta pode ser realizada por calquera persoa. Os colexiados marcados cun (*) exercitaron o seu dereito a que se indique que os seus datos persoais non poden utilizarse para fins de publicidade ou prospección comercial.

Actualización

Ir ao listado

Exercicio da profesión:

No momento de realización de calquera traballo profesional, ademais de estar colexiado, é indispensable estar habilitado e acreditado perante o Colexio como exercente da profesión coa súa correspondente alta fiscal, así como alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Mutualidade de Previsión Social de Enxeñeiros Técnicos Industriais (MUPITI), ou outras equivalentes legalmente establecidas salvo cando non sexa esixible pola lexislación vixente.

O colexiado debe cumprir as obrigacións fiscais, tributarias e sociais que se deriven do exercicio da actividade profesional.

Información sobre protección de datos de carácter persoal:

Esta lista de profesionais ten a consideración de fonte de acceso público: ficheiros cuxa consulta pode ser realizada por calquera persoa. Os colexiados marcados cun (*) exercitaron o seu dereito a que se indique que os seus datos persoais non poden utilizarse para fins de publicidade ou prospección comercial.

Lista de Sociedades Profesionais de COETIVIGO

Ir ao listado