Composición da Xunta Directiva:

PRESIDENTE
D. Jorge Cerqueiro Pequeño

SECRETARIO 
D. Maximino García Sánchez

TESOUREIRO
D. Ángel Pillado González

VOGAL PRIMEIRO 
D. Santiago Canto Iglesias

VOGAL TERCEiRO
D. Pablo Fernández López

VICEPRESIDENTE
D. Ernesto Remeseiro de Nozal

VICESECRETARIA 
Dª. Mercedes Díaz Fortes

CONTADOR
D. Pedro José Rodríguez Seoane

VOGAL SEGUNDO 
Dª Belén Pérez Rodríguez

VOGAL CUARTO 
D. David Ferreirós Rodríguez

 

VOGAL QUINTO 
D. Manuel Caride González

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo © 2014-2021. Todos os dereitos reservados.