COITIVIGO gl

Fecha/Horario: Jueves,15 de febrero, de 18:30 h. a 20:30 h.

Ponente: Carlos López Navaza. Doctor Ingeniero Industrial, Ingeniero Industrial, Licenciado en CC. Económicas y MBA Executive. Socio Director de López Navaza & Asociados Consultores S.L.

Lugar: Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Más información: 

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo © 2014-2019. Todos os dereitos reservados.