Composición da Xunta Directiva:

PRESIDENTE
D. Jorge Cerqueiro Pequeño

SECRETARIO
D. Maximino García Sánchez

TESOUREIRO
D. Antonio Florindo Pérez Pérez

VOGAL PRIMEIRO 
D. Xoán Ramón Carballo Alvite

VOGAL TERCEIRO
D. José Antonio González Ferreira

VICEPRESIDENTE
D. Ernesto Remeseiro de Nozal

VICESECRETARIO
D. Manuel Reboiras Noia

CONTADOR
D. Ángel Pillado González

VOGAL SEGUNDO
Dª Belén Pérez Rodríguez

VOGAL CUARTO
D. David Ferreirós Rodríguez

 

VOGAL QUINTO
D. Manuel Caride González

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo © 2014-2019. Todos os dereitos reservados.